La Salut Mental

 

Segons l'Organizació Mundial de la Salut, “La salut és un estat de complet benestar físic, mental i social, i no només l'absència d'afeccions o malalties”. Un estat complet de benestar suposa reconèixer les pròpies habilitats i limitacions, ser capaç d'enfrontrar-se a les exigències de la vida, treballar de forma productiva i fructífera i contribuir a la comunitat d'acord amb les pròpies possibilitats.

 

La salut mental es relaciona amb una vida autònoma,

solidària i feliç.

 

Teràpies

Treballem amb l'orientació teòrica anomenada Teràpia Cognitivo-Conductual. Aquesta orientació terapèutica és considerada la més eficaç, influent i extesa, a més, es caracteritza per ser una teràpia de temps limitat en comparació amb altres psicoteràpies a llarg termini.

 

Des de la nostra formació universitària vam ser instruïdes en aquest corrent que se centra en la relació existent entre els aspectes cognitius (maneres de pensar i esquemes mentals que fan que interpretem les situacions d'una manera determinada, fet que, en ocasions, dificulta que resolem els problemes, o directament, els generin), la conducta que realitzem en aquestes situacions (fugida, evitació, impulsivitat, bloqueig, negació, etc) i una reacció emocional en forma de sentiment (malestar, frustració, ira, ràbia, ansietat).

 

La teràpia cognitivo-conductual ha de ser pràctica, és a dir, ha d'ajudar que la persona solucioni els problemes que presenta en la seva realitat quotidiana. Aquest fet ha de poder ser clarament viscut i apreciat pel pacient, gràcies a això, continuarà reforçant-se en l'adquisició de noves pautes de comportament i millorarà la confiança en ell mateix.

 

Si la teràpia no serveix per a resoldre els problemes de l'aquí i l'ara o no fa disminuir/desaparèixer el sofriment, entenem que no és vàlid.

Algunes de les tècniques que utilitzem són:

  • Exposició
  • Desensibilizació sistemàtica
  • Entrenament en Relaxació
  • Reestructuració cognitiva
  • Entrenament en Habilitats Socials
  • ...

 

Existeixen moltes tècniques diferents, és per això que, després d'haver realitzat l'avaluació del problema, podrem escollir el millor tractament per a cada pacient, sense oblidar que la persona que acudeix a consulta és part activa de la teràpia i per això li demanarem la seva implicació per a treballar els problemes conjuntament i així aconseguir una teràpia vàlida per tal d'aconseguir una major autoestima, l'adquisició de noves eines per a afrontar les situacions conflictives futures, i en definitiva, millor qualitat de vida.

Contacte

Teresa Pérez Salichs

Psicòloga col·legiada nº21.438 COPC 690.13.88.89

tp.salichs@esferapsicologica.com

 

Carrer Mariscal Joffre 11 El Prat de Llobregat