Serveis:

 

 

Estuve buscando fuera de mí para encontrar la fuerza y la confianza, pero éstas provienen de adentro.

Siempre han estado allí.

  • Adults:
    • Avaluació i tractament individual de trastorns psicològics:

Ansietat

Depressió

Estrès

Autoestima

Habilitats socials

Trastorns alimentaris

Addiccions

...

 

  • Teràpia de parella

 

  • Teràpia familiar

 

  • Infantil-adolescents:
    • Exploració, diagnòstics i tractaments psicològics:

Depressió

Ansietat

Baixa autoestima

Fòbies

Trastorns alimentaris

Trastorns de l'aprenentatge i del rendiment escolar

Trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat

Habilitats socials

...